(Foto: Poul Andersen, montre Marstal Søfartsmuseum)

 

Se disse pile i forstørrelse, klik her

 

Den første brommespids i det enestående fund fra det lille næs ved Ommelshoved blev fundet allerede i 1930, da Jens Hansen, grundlæggeren af Marstal Søfarts-museum fandt den første i strandkanten.

Først omkring 1950, efter det kendte fund af en elg-jægerplads ved Bromme nær Sorø på Sjælland var gjort, kunne man nærmere datere disse "pilespidser".

Gennem årene dukkede flere og flere op, og i dag kendes mere end 90 stykker fra stedet.

 

Fundstedet er enestående på den måde, at der ikke er fundet andre fundtyper fra Brommekulturen, kun nogle enkelte afslag, og helt karakteristiske fundtyper som skrabere og stikler, som andre steder i landet er fundet sammen med skafttungespidser, mangler helt. 

Desuden er fundstedet desværre lettere opblandet med langt yngre fund fra bondestenalderen.

Denne "mystiske" mangel på andre redskaber har selv-følgelig næret spekulationerne om, hvorfor?

Det er der to teorier om.

Den ene går på, at der er tale om et depot af jagtvåben, lagt ud af omstrejfende jægere. Et lager af pile så at sige.

Den anden går ud på, at der er tale om en desideret "jagtplads", som må være besøgt og forladt hurtigt.

De foretagne undersøgelser har ikke kunnet give noget endegyldigt svar på, hvilken af de to typer af pladser, der er tale om.

I en glimrende artikel i "Fynske Minder 1972" under titlen "Istidsjægere på Ærø" beskriver og tolker Jørgen Holm fundet.

 

Denne artikel findes heldigvis i en internet-udgave.

Læs den spændende artikel om fundets opdagelse og tolkning her

 

 

 

 

 

Tilbage til siden: Palæolitikum

Hjem

 Fundet fra Ommelshoved

 

Som nævnt er fund fra Palæolitikum sjældne i Danmark og således også på Ærø.

Men på Ærø har vi et fund fra perioden, som overskygger dem alle.

Skafttungespidserne fra Ommelshoved. De vises på denne side.

 

 

Dette fund er verdenskendt i arkæologiske kredse, da et depotfund eller en jagtplads med fund af de karakteristiske skafttungespidser (Brommespidser el. Lyngbyspidser) og mangel på andre redskaber er ganske enestående.

 

Læs nedenfor nærmere om historien bag fundet fra Ommelshoved.

 

En stor tak til Marstal Søfartsmuseum for at give tilladelse til at vi kunne fotografere disse fantastiske fund og en række andre i museets montre og på depoterne.

 

 

(Foto: Poul Andersen, fotomontage Steen Agersø, montre Marstal Søfartsmuseum)

 

Herover:

 

Et absolut pragteksemplar af en skafttungespids.

Denne spids er hele 11 cm lang, og det er yderst tvivlsomt, at den har fungeret som pilespids alene på grund af størrelsen.

Forskerne mener, at de største af eksemplarerne i stedet kan have været anvendt som spydspidser og måske knive og lign. redskaber.

 

Herunder:

 

Fra montren på Marstal Søfartsmuseum ses endnu en bunke af skafttungepile.

 

(Foto: Poul Andersen, montre Marstal Søfartsmuseum)